Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Redukce hmotnosti s využitím nejkomplexnější dostupné odborné péče

Doporučujeme:

Komplexní program redukce hmotnosti

Program pro všechny, kterým nadváha či obezita komplikují život a/nebo negativně ovlivňuje zdraví (až 6 měsíců). Na lékařské a zátěžové vyšetření, v indikovaných případech laboratorní vyšetření krve, navazuje kompletní bioimpedanční analýza složení těla a konzultace obsahující rozbor stávající výživy a pohybového režimu. Na základě vstupní procedury jsou zpracovány podklady a doporučení pro 6ti týdenní intervenční program (výživový i pohybový program). Po ukončení intenzivní fáze programu je provedena kontrolní diagnostika složení těla a konzultace se stanovením dalšího postupu. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Specializované echokardiografické vyšetření (děti od 16 let a dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti. [podrobné informace o službě]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic