Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Řešení dalších specifických otázek a problémů souvisejících s Vašim tréninkem a sportovním výkonem.

Problematika zvyšování sportovní výkonnosti je, stejně jako oblast prevence či terapie zdravotního poškození sportovců, zpravidla interdisciplinární záležitostí. Proto je součástí nabídky řada sportovně poradenských služeb realizovaných odborníky v daném oboru.

Doporučujeme:

Speciální sportovní interpretace a poradenství

V případě zájmu nabízíme možnost konzultovat a diskutovat výsledky diagnostických procedur nad rámec interpretace, která je jejich standardní součástí. Konzultace je realizována s odborníkem na sportovní medicínu a sportovní trénink. Zvlášť doporučena je tato možnost jako závěrečné hodnocení diagnostiky více členů sportovních týmů či řešení významnějších problému v oblasti sportovní výkonnosti či zdraví. [podrobné informace službě]

Konzultace optimální výživy a pitného režimu

Optimalizace výživy a pitného režimu ve vztahu k specifikům sportovního odvětví, fázi sportovní přípravy a dalším proměnným je považována za standardní přístup patřící k problematice zvyšování sportovní výkonnosti. Přes značné množství dostupných informací patří tato oblast stále k často podceňovaným či zanedbávaným složkám, které mohou výrazně ovlivnit výsledný sportovní výkon. [podrobné informace službě]

Individuální služby osobního kouče

Koučing je na poli sportovních konzultačních a poradenských služeb jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti. V AGEL Sport Clinic ji koncipujeme jako unikátní konzultační službu, zaměřenou na podporu a doplnění poskytované komplexní péče. Svým charakterem a způsobem využití, přispívá koučing a koučování k naplnění komplexního psychosomatického přístupu – základního předpokladu kvality služeb v oblasti péče o sportovce. [podrobné informace službě]

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic