Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Služby laboratorní medicíny

Metody klinické biochemie jsou využitelné v oblasti sportovní medicíny ve všech fázích přípravy sportovce. Největší význam získává kompletní monitorování stavu na základě indikace lékařem v situaci, kdy nastanou zdravotní či výkonností problémy.

Především v situaci kdy nastanou zdravotní či výkonností problémy hraje významnou roli šíře palety laboratorních metod a parametrů, jejichž vyšetření je na doporučení lékaře centrum schopno nabídnout. Tyto jedinečné podmínky máme pouze díky provázání spolupráce s oddělením laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a laboratořemi AGEL .

Vedle balíčku "základního biochemického vyšetření" sloužícího k základní biochemické analýze umožňující vyloučení nejčastějších zdravotních komplikací se zaměřujeme především na

"specializovanou nabídku" obsahující širokou paletu laboratorních vyšetření prováděných na základě indikace a doporučení lékaře či jiného specialisty podle aktuální potřeby a stavu (pacienta, amatérského sportovce, vrcholového sportovce). Například:

 

ZÁKLADNÍ BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ:

BĚŽNÁ RIZIKA PROTEKCE (BRP): 
Glukóza, cholesterol, LDL, Triglyceridy, k. močová, ALT, bilirubin, KO, Na, K, Ca; HDL, adiponectin (ev. další parametry adipomuskulární, adipovaskulární či adiposkeletální osy dle EBM-aFABP). 

SPECIALIZOVANÁ NABÍDKA:

TRÉNINKOVÝ CYKLUS:
BRP + EDTA: IgG, IgA, IgM – humorální imunita; NK, T4/T8,  RI buněčná  imunita, fag. aktivita – nespecifická imunita1

REGENERAČNÍ:
BRP + EDTA: IgG, IgA, IgM – humorální imunita; NK, T4/T8,  RI buněčná  imunita, fag.aktivita – nespecifická imunita1+ nutriční bilance (anabolicko-katabolický stav)

PŘETRÉNOVÁNÍ:
BRP + EDTA: IgG, IgA, IgM – humorální imunita; NK, T4/T8,  RI buněčná  imunita, fag.aktivita – nespecifická imunita1+ nutriční bilance (anabolicko-katabolický stav)

SPECIFICKÉ PRO ŽENY V TRÉNINKU:
testosteron, SHBG, DHEAS, prolaktin 1x  FSH, LH, E2, progesteron 4x během cyklu s určeným datem cyklu (u absence menses během 28 dnů 1-7-14-21)

DĚTSKÝ SPORTOVEC:
IGFI, STH, IGFBP3,  testosteron, SHBG, DHEAS, prolaktin 1,  FSH, LH, E2, 17-OH progesteron, androstenedion,  progesteron

SPECIÁL:
U žen ve fertilním věku s kontracepcí: mutace V Leiden, mutace f II (riziko vzniku TEN)

U populace starší 45 let NT-proBNP (diastolická i systolická dysfunkce, predikuje i basálně)

NUTRIČNÍ BILANCE A ESENCIÁLNÍ PRVKY (TRÉNINK, ADAPTACE):
stopová analýza (Se, Zn, Cu), Mg-ery, vitamin B12, k.listová, erytropoetin, pyridoxin, vitamin E, vitamin C, testosteron, SHBG, DHEAS; u žen ve fertilním věku FSH, LH, E2, progesteron 4x během cyklu s určeným datem cyklu1 (u absence menses během 28 dnů 1-7-14-21); 1x prolaktin).

 

[Zobrazit všechny služby v sekci "Preventivní diagnostika bez fyzické zátěže "]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic