Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Klinicko-toxikologická vyšetření

Klinicko-toxikologická vyšetření - v případě podezření na zneužití látek z uvedených skupin

V případě podezření na zneužití látek z uvedených skupin OPL provádíme v první fázi vyšetření orientační imunochemický screening, který s vysokou mírou pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé z látek uvedených skupin.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Laboratorní medicína, genetika

Na toto orientační vyšetření by měla vždy navazovat přesná identifikace zneužité/chybně užité noxy přísně specifickou (obvykle chromatografickou) metodou – tedy konfirmace orientačního nálezu. 
Smyslem této konfirmace je vyloučit případný falešně pozitivní nález orientačního screeningového vyšetření, který může být způsoben například přítomností vysoké koncentrace některého běžně užívaného léčiva v biologickém materiálu a dále přesně identifikovat látky, které byly zneužity.

Vyšetřované skupiny drog a informace k nim: 
Kanabinoidy 30 ug/l 
Amfetaminy 300 ug/l 
Opiáty 100 ug/l 
Barbituráty 300 ug/l 
Benzodiazepiny 50 ug/l 

Cena dle platného ceníku: 650,00 Kč / zákl. screening 1200,00 Kč / konfirmace

[Zobrazit všechny služby v sekci "Preventivní diagnostika bez fyzické zátěže "]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic