Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Ortopedické a traumatologické služby

Řešení širokého spektra stavů, vzniklých při pohybu a sportu vyžadujících péči ortopeda či traumatologa. Cílem je přesná diagnostika a nastavení účinné terapie a tím v co nejkratším časovém horizontu zbavit klienta obtíží a navrátit jej zpět do aktivního sportovního života. Důraz je kladen na individuální přístup ke klientovi a minimalizaci časové náročnosti a objednacích lhůt.

Seznam služeb:

Léčba krevní plasmou

Pro léčbu pomocí metody ACP se používá plazma odstředěná z odebrané vlastní krve pacienta, kterému je aplikována zpět do postiženého místa. Aplikace autologní krevní plazmy má široký rozsah použití u bolestivých šlachových a vazivových úponů v oblasti ramene (chronické postižení tzv. rotátorové manžety), lokte (tzv. tenisový loket), kyčle (bolesti třísel u sportovců), kolene (tzv. skokanské koleno) nebo Achillovy šlachy. [více informací]

Ošetření ortopedem

Diagnostika a nastavení účinné terapie úrazových a poúrazových stavů i neúrazové afekce pohybového aparátu, degenerativní postižení, posturální vady, bolestí z přetěžování, ... [více informací]

Ošetření ortopedem s aplikací léčivé látky

Diagnostika a nastavení účinné terapie úrazových a poúrazových stavů i neúrazové afekce pohybového aparátu, degenerativní postižení, posturální vady, bolesti z přetěžování s přímou aplikací léčivé látky. [více informací]

Ortopedické preventivní vyšetření

Vyšetření pohybového aparátu ortopedem, které může být realizováno samostatně či jako preventivní součást pravidelného komplexního vyšetření sportovců. [více informací]

Sonografická diagnostika kloubů a měkkých tkání

Vyšetření kloubu či tkáně pomocí ultrazvuku je v indikovaných případech integrální součástí cíleného vyšetření ortopedem. [více informací]

Punkce kloubní diagnostická, léčebná

[více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic