Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Individuální služby osobního kouče

Koučing je na poli sportovních konzultačních a poradenských služeb jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti. V AGEL Sport Clinic ji koncipujeme jako unikátní konzultační službu, zaměřenou na podporu a doplnění poskytované komplexní péče. Svým charakterem a způsobem využití, přispívá koučing a koučování k naplnění komplexního psychosomatického přístupu – základního předpokladu kvality služeb v oblasti péče o sportovce.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Poradenství

Koučing – jako záměrná intervence, zacílená na úpravu aktuální situace klienta – je založený na specifickém způsobu komunikace mezi koučem a koučovaným. Koučování v podobě partnerského dialogu mezi koučem a jeho klientem umožňuje měnit zažité náhledy v různých sférách života, rozšiřuje perspektivu a zostřuje vnímání, umožňuje upravovat a měnit dosavadní způsoby myšlení a uvažování – a tím vším otevírá cestu ke změně a k řešení dané situace.

 Využití služeb AGEL Sport Clinic – bez ohledu na to, jestli jde o preventivní zátěžovou diagnostiku, situaci vyžadující akutní léčebný zákrok nebo preventivní poradenství v oblasti úpravy životního stylu – poskytuje vzácnou a jedinečnou příležitost k zastavení a zamyšlení se. Příležitost a okamžik, kdy můžete svoji situaci, se kterou nejste zrovna spokojeni, přehodnotit a „uchopit“ jiným způsobem, než jste to dělali dosud. Právě koučing může být tím pravým nástrojem změny, vedoucím jak k vyšší výkonnosti, tak k větší spokojenosti ve všech sférách Vašeho sportovního i mimosportovního života.

 CO SE „ŘEŠÍ“ PROSTŘEDNICTVÍM KOUČOVÁNÍ?

Na koučing a koučování se dá nahlížet různě – nejčastěji jako na specifický způsob komunikace mezi koučem a jeho klientem (takhle se koučování projevuje i navenek), ale taky jako na způsob myšlení, způsob řešení dané záležitosti, způsob přístupu k druhým, k sobě samotnému a ke všem představitelným aspektům pojmu „svět“.

 Koučování může být méně podstatnou, doplňkovou částí celkového řešení situace klienta, ale i tím nejpodstatnějším a nejdůležitějším (i když zdaleka ne jediným) prvkem konkrétní péče. Koučování – jako způsob komunikace – samozřejmě nenahradí přímá výkonná opatření, ale ve spoustě řešených situací, zejména v oblasti prevence a v situacích, závisejících na motivaci a změně dosavadního přístupu, patří mezi nejdůležitější.

 

PRAKTICKÉ APLIKACE VYUŽITÍ KOUČINGU

Koučing a koučování je nedirektivní způsob pomoci, který pomáhá aktivovat potenciál a zdroje klienta, které jsou v naprosté většině případů úplně dostatečné k řešení situace, se kterou přichází. Mezi příklady nejčastější aplikace filozofie, teorie a metodiky koučingu patří

 1. VRCHOLOVÍ A VÝKONNOSTNÍ SPORTOVCI – V NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ASC

 • nutné a žádoucí změny v rovině myšlení, prožívání a chování sportovce, jako doplněk poskytované zdravotní péče
 • zvládání psychické zátěže v období dlouhodobé rekonvalescence po provedeném zdravotním zákroku
 • efektivita návratu sportovce do plného výkonnostního zatížení po delším období rekonvalescence

 2. VRCHOLOVÍ A VÝKONNOSTNÍ SPORTOVCI – BEZ NÁVAZNOSTI NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ASC 

 • vyhodnocování celkové efektivity tréninkového procesu a hledání rezerv a zdrojů k dalšímu růstu výkonnosti sportovce
 • ladění sportovní výkonnosti, překonávání nejvyšší dosažené úrovně sportovní výkonnosti, postupy na vyšší úrovně výkonnosti, stabilizace sportovní výkonnosti
 • zvládání psychické zátěže v různých fázích sportovní i mimosportovní kariéry, překonávání osobních výkonnostních krizí a stavů dlouhodobé stagnace
 • vyhodnocování efektivity naplňování osobního výkonnostního potenciálu sportovce, důležitá kariérní rozhodnutí sportovního i mimo sportovního života sportovce

 3. REKREAČNÍ SPORTOVCI A BĚŽNÁ POPULACE – V NÁVAZNOSTI NA PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

 • hledání a ujasňování smyslu – základu motivace pro jakoukoliv činnost v životě člověka
 • měření, rozvoj a udržování motivace – základního předpokladu úspěchu
 • změna životních návyků – jako základního předpokladu úpravy životního stylu
 • zvládání psychického zatížení jako důsledku současného životního stylu běžné populace
 • stavy dlouhodobé nespokojenosti v různých sférách osobního i pracovního života
 • zásadní potřeba změny libovolného aspektu osobního i pracovního života
 • vztahové problémy v osobním a pracovním životě

 

JAK PROBÍHÁ KOUČOVÁNÍ V PRAXI?

Funkčním základem koučování, jak jej pro své klienty dodává AGEL Sport Clinic, je originální metodika, která má podobu dvou samostatných koučovacích modulů: 

1. HIGH PERFORMANCE SPORT COACHING – koučování orientované na vrcholové a výkonnostní sportovce a týmy, jejich trenéry a další členy realizačních týmů. HIGH PERFORMANCE SPORT COACHING je věcným, na výkon zaměřeným způsobem koučování, s jednoznačným zacílením na situace a potřeby vrcholového a výkonnostního sportu.

2. LIFE´S GOOD COACHING – koučování, zacílené na úpravu, změnu a zvýšení kvality životního stylu běžné populace. LIFE´S GOOD COACHING je psychologicky orientované koučování, založené na využití poznatků vybraných psychoterapeutických směrů (používaných při koučování poradenským způsobem) s aplikací na různě složitá témata a situace běžného života.

Využití služeb kouče začíná úvodní konzultací, zaměřenou na objasnění situace klienta. Cílem spolupráce mezi koučem a klientem v rámci úvodní konzultace je zjistit, s čím klient přichází, jaké jsou jeho motivy pro spolupráci s koučem, jakých cílů chce spoluprácí s koučem dosáhnout a jaké podmínky a zdroje má ve své současné situaci reálně k dispozici.

Důležitou součástí úvodní konzultace je posouzení a zhodnocení opodstatněnosti a smysluplnosti pro další spolupráci na bázi koučingu a případné domluvení koučovacího kontraktu – konkrétních podmínek, za kterých pak následně probíhá vlastní koučování.

Vlastní koučování má podobu jednotlivých koučovacích rozhovorů, probíhajících v prostorách AGEL sport clinic nebo v místě dle domluvy a potřeb klienta. Délka trvání jednotlivých koučovacích rozhovorů se může pohybovat od 60  - 90 min., až po delší, několikahodinové „časové formáty“. Frekvence jednotlivých koučovacích rozhovorů je značně individuální a závisí na povaze a závažnosti řešené situace, ale standardně se pohybuje na úrovni jednoho koučovacího setkání za dva až čtyři týdny. To stejné platí o celkové délce koučování – je značně individuální a závisí na povaze a závažnosti řešené situace, ale obecně lze říct, že k evidentní a okolím zaznamenatelné změně situace klienta by mělo dojít v časovém rozmezí  3 - 6 měsíců.

[Zobrazit všechny služby v sekci "Sportovní a preventivní poradenství"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic