Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Prevence civilizačních onemocnění a redukce hmotnosti

Je daleko jednodušší a levnější dobré zdraví udržet, než ho získávat zpět poté co ho ztratíme

 
Zhubni s námi za 6 měsíců

 

 

Projekt Centra sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic

Na co se můžete těšit?

  • upravíme vám jídelníček
  • navrhneme nejvhodnější pohybový režim
  • doporučíme řadu postupů a technologií, které vás naučíme používat
  • bude se o vás starat tým lékařů a nutričních specialistů

Klientům ohroženým či již trpících civilizačním onemocněním nabízíme individuální preventivní a intervenční programy zaměřené na hlavní faktory životního stylu, které k jejich vzniku přispívají. Jedná se o cílenou behaviorální intervenci (zaměření na změnu chování) v oblastech redukce hmotnosti, optimalizace pohybové aktivity i eliminace stresu.

Seznam služeb:

Životní styl a hubnutí jako lék

Od roku 2017 nabízíme pomoc při redukci váhy na doporučení odborného lékaře (praktického lékaře, obezitologa, endokrinologa, diabetologa, ortopeda, internisty…) i klientům dalších zdravotních pojišťoven, a to Vojenské zdravotní pojišťovny (201) Oborové zdravotní pojišťovny (207) Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209) České průmyslové pojišťovny (205) Pojišťovny Ministerstva Vnitra (211) V průběhu programu proto využijeme všech našich odborných i materiálních kapacit a komplexního zázemí centra ke zlepšení stavu klientů, kteří se do programu dostanou. TENTOKRÁT TO S NÁMI JISTĚ DOKÁŽETE … A NA POŘÁD. Kontaktujte nás na info@sportclinic.agel.cz, nebo na tel. 601 328 867 a dozvíte se více. [více informací]

Komplexní program redukce hmotnosti

Program pro všechny, kterým nadváha či obezita komplikují život a/nebo negativně ovlivňuje zdraví (až 6 měsíců). Na lékařské a zátěžové vyšetření, v indikovaných případech laboratorní vyšetření krve, navazuje kompletní bioimpedanční analýza složení těla a konzultace obsahující rozbor stávající výživy a pohybového režimu. Na základě vstupní procedury jsou zpracovány podklady a doporučení pro 6ti týdenní intervenční program (výživový i pohybový program). Po ukončení intenzivní fáze programu je provedena kontrolní diagnostika složení těla a konzultace se stanovením dalšího postupu. [více informací]

Program redukce hmotnosti pro klienty bez zdravotního omezení (základní 3 měsíční)

Vstupní konzultace a dotazníky, monitorování TK, komplexní elektronická diagnostika a analýza složení těla, rozbor výsledků. Stanovení optimálního pohybového režimu. Stanovení optimálního stravovacího režimu. Výstupní konzultace a dotazníky, monitorování TK, komplexní elektronická diagnostika a analýza složení těla, rozbor výsledků a doporučení dalšího postupu. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic