Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Komplexní program redukce hmotnosti

Program pro všechny, kterým nadváha či obezita komplikují život a/nebo negativně ovlivňuje zdraví

Program pro všechny, kterým nadváha či obezita komplikují život a/nebo negativně ovlivňuje zdraví (až 6 měsíců). Na lékařské a zátěžové vyšetření, v indikovaných případech laboratorní vyšetření krve, navazuje kompletní bioimpedanční analýza složení těla a konzultace obsahující rozbor stávající výživy a pohybového režimu. Na základě vstupní procedury jsou zpracovány podklady a doporučení pro 6ti týdenní intervenční program (výživový i pohybový program). Po ukončení intenzivní fáze programu je provedena kontrolní diagnostika složení těla a konzultace se stanovením dalšího postupu.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Poradenství

Cílem našich programů je nabídnout co možná nejefektivnější přístup. Díky jedinečné kombinaci v ASC dostupného vybavení, služeb a přístupů maximalizujeme pravděpodobnost úspěchu klienta v oblasti klíčové změny životního stylu.

Komplexní program se skládají z těchto částí:

První návštěva

 • Komplexní vyšetření lékařem umožňující vyloučit riziko možných zdravotních komplikací způsobených navrženou intervencí
 • Spiroergometrie
 • pro posouzení reakce organismu na fyzickou zátěž, sloužící k  vyloučení rizika poškození zdraví a nastavení optimálních parametrů pohybového programu.
 • Biochemické vyšetření krve - doporučujeme „pouze“ v opodstatněných případech na základě indikace lékařem (není zahrnuto v prezentované ceně programu).
 • Předání výsledků lékařského vyšetření osobnímu konzultantovi, který je využívá při nastavení intervenčního programu.
 • Diagnostika složení těla s využitím bioimpedance
 • Osobní konzultace se specialistou na úpravu životního stylu – úvodní rozbor stravovacích návyků, pohybové aktivity a životního stylu. Rozbor výsledků zátěžového vyšetření a diagnostiky složení těla. Stanovení cílů a průběhu programů. Motivace ke změně životního stylu.
 • V případě zájmu a potřeby doporučení zařízení k realizaci optimální pohybové aktivity. Možnost zprostředkovat i individuální osobní trénink (není součástí prezentované ceny programu).

Intenzivní fáze programu – 6 týdnů

 • Pravidelná zpětná vazba o průběhu a plnění výživového a pohybového programu a komunikace klienta a konzultanta.
 • V případě potřeby telefonická či osobní konzultace.

 

Druhá návštěva

 • Kontrolní diagnostika složení těla
 • Osobní konzultace se specialistou na úpravu životního stylu – rozbor výsledků intenzivní intervence. Konzultace úprav stravovacích návyků, pohybové aktivity a životního stylu.
 • Stanovení dalších cílů a návrh dalšího postupu.

 

Popsaná struktura průběhu péče je individuálně upravována na základě průběžných poznatků konzultanta a potřeb klienta. Jedná se o individualizovaný přístup, který je základem pro maximální šanci na úspěch.

 

Cena dle platného ceníku: 3600,00 Kč

[Zobrazit všechny služby v sekci "Prevence civilizačních onemocnění a redukce hmotnosti"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic