Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika (děti a mládež) – STANDARD

Sportovní vyšetření pediatrem, dětským kardiologem a sportovním lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem.

Vyšetření lékařem, eliminace KV rizika

Komplexní vyšetření pediatrem, dětským kardiologem a sportovním  lékařem. Zaměřujeme se na srdečně cévní aparát a základní vyšetření na vyloučení svalových dysbalancí. Následuje klidové EKG vyšetření. Získané parametry (hmotnost, výška, tlak krve, srdeční rytmus, procento tělesného tuku využíváme při vyhodnocování zátěžových testů). Důležitý je rozbor rodinné a osobní anamnézy. Nezbytné je vyplnění dotazníku, který byl schválen Mezinárodním olympijským výborem a je možné si jej stáhnout v sekci "než se objednáte".

 Spiroergometrické vyšetření

Jedná se o zátěžový test vycházející z ergometrie. Zátěž je navyšována postupně až do maxima. Navíc je v průběhu analyzován ventilovaný vzduch. Velmi přesně umožňuje posoudit funkční rezervy kardiovaskulárního systému a zjistit tělesnou výkonnost nejen zdravých ale i nemocných klientů.

Vyšetření probíhá na bicyklovém nebo běžeckém ergometru. V průběhu vyšetření se analyzuje spotřebu kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Díky této metodě jsme schopni získat velké množství parametrů, které vypovídají a funkci srdce a plic a vypovídají o oxidativní kapacitě kosterního svalstva, která je důležitá například pro vytrvalostní sporty.
Smyslem testu je zjištění funkčních předpokladů jedince pro daný sport, především jeho vytrvalostní předpoklady. Velmi citlivě odhalí zdravotní rizika kardiovaskulárního systému. Opakované testování je též důležitým diagnostickým parametrem při sledování adaptace organismu na tréninkovou zátěž v různých fázích ročního tréninkového programu.

U testů sledujeme řadu parametrů:

-VO2 max -maximální spotřebu kyslíku

-stanovení anaerobního prahu

-maximální tepovou frekvenci, optimální tepovou frekvenci

-maximální dosažený výkon

- posouzení zátěžového EKG při maximální zátěži

U sportovců je možné na základě výsledků

- posuzovat jejich aktuální výkonnost

- hodnotit předpoklady ke zlepšování kondice

- nastavit správný tréninkový plán tak, aby bylo optimálně dosaženo kontinuálního zvyšování výkonu

Interpretace výsledků lékařem

Všechny výsledky a zjištění jsou podrobně interpretovány vyšetřujícím lékařem. Na základě výsledků vyšetření jsou stanoveny parametry potřebné pro optimalizaci tréninkového procesu. V případě potřeby je navržen další invervenční či léčebný postup.

Cena dle platného ceníku: 1400,00 Kč

[Zobrazit všechny služby v sekci "Sportovní a preventivní zátěžová vyšetření"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic