Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Zátěžová preventivní diagnostika – ZÁKLAD

* VZHLEDEM K NÍZKÉ VÝPOVĚDNÍ HODNOTĚ VÝSLEDKŮ PRO SPORTOVNÍ PRAXI, PROVÁDÍME TENTO TYP DIAGNOSTIKY POUZE NA ZÁKLADĚ INDIKACE LÉKAŘEM Preventivní prohlídka lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní zátěžové vyšetření (W 170), EKG. Interpretace výsledků vyšetření lékařem.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Zátěžová laboratoř

* VZHLEDEM K NÍZKÉ VÝPOVĚDNÍ HODNOTĚ VÝSLEDKŮ PRO SPORTOVNÍ PRAXI, PROVÁDÍME TENTO TYP DIAGNOSTIKY POUZE NA ZÁKLADĚ INDIKACE LÉKAŘEM

 

Vyšetření lékařem, eliminace KV rizika

Komplexní vyšetření internistou. Zaměřujeme se na srdečně cévní aparát a základní vyšetření na vyloučení svalových dysbalancí. Následuje klidové EKG vyšetření. Získané parametry (hmotnost, výška, tlak krve, srdeční rytmus, procento tělesného tuku využíváme při vyhodnocování zátěžových testů). Důležitý je rozbor rodinné a osobní anamnézy. Nezbytné je vyplnění dotazníku, který byl schválen Mezinárodním olympijským výborem a je možné si jej stáhnout v sekci "než se objednáte".

Ergometrie (základní zátěžové vyšetření - W 170)

Základní zátěžový test. Vyšetření, které je prováděno na testovacím ergometru (bicyklu). V průběhu vyšetření sledujeme tepovou frekvenci, krevní tlak a EKG křivku. Vyšetření umožní sledovat změny srdeční činnost zátěži, adaptaci organismu na zátěž, posoudit změny krevního tlaku při statické a dynamické práci.

Interpretace výsledků lékařem

Všechny výsledky a zjištění jsou podrobně interpretovány vyšetřujícím lékařem. V případě potřeby je navržen další invervenční či léčebný postup či povrzení o zdravotním stavu.

[Zobrazit všechny služby v sekci "Sportovní a preventivní zátěžová vyšetření"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic