Centrum sportovní a preventivní medicíny

O nás

Náš tým

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D, M.B.A., Eurchem

Garant laboratorní medicíny ASC

Již za studií se zabýval laboratrorní problematikou u vrcholových spotovců a s publikaci "Imunologický stav sportovce" získal 1. místo v ramci SVOČ. Po ukončení LF UP v Olomouci nastoupil na interní oddělení nemocnice ve Šternberku, kde se stal postupně ordinářem pro diabeteologii a metabolismus a vedoucím metabolické a přechodně i korornární jednotky. V roce 1997 se stal přednostou OKBH (následně změněno na Oddělení laboratorní medicíny), přičemž stále pracoval v interních oborech. Po vzniku Středomoravské nemocniční a.s. začal vést sloučené laboratoře OLM v Prostějově, mezi než spadají laboratorní komplementy vč. patologií v nemocnicích  Přerov, Prostějov, Šternberk, satelitní laboratoře v Konici a Litovli a řada odběrových míst. Absolvoval 4 atestace (interní medicína, diabetologie, klinická biochemie I, klinická biochemie II), v roce 2006 ukončil studium PhD, v roce 2007 se habilitoval jako docent, v roce 2008 ukončil studium M.B.A. a v roce 2010 obhájil titul profesor. V rámci publikační aktivity prezentoval řadu prací, které se týkají energetického metabolismu, metabolického syndromu a efektu tělesné zátěže na laboratorní ukazatele.

Přílohy:
MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic