Centrum sportovní a preventivní medicíny

O nás

Náš tým

Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.

Odborný garant

tel:
e-mail: pavel.stejskal@asc.agel.cz

 

Po promoci jsem 21 let pracoval na Lékařské fakultě (LF) University Palackého (UP) v Olomouci. Potom jsem 6 let vedl Ústav národního zdraví pro vrcholový sport (později Ústav sportovní medicíny) v Praze a od roku 1990 Ústav tělovýchovného lékařství na III. LF UK Praha. Od roku 1994 jsem pracoval 17 let na Fakultě tělesné kultury (FTK) UP, kde jsem zastával dvě funkční období funkci proděkana pro vědeckobadatelskou činnost a dvě funkční období funkci předsedy AS FTK a člena AS UP. Pracovní poměr na FTK UP jsem skončil k 31. 8. 2011. Od 1. 4. 2012 jsem nastoupil na Fakultu sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně (katedra Podpory zdraví).  

Na FTK UP jsem garantoval řadu předmětů (fyziologie a fyziologie zátěže, klinická patofyziologie tělesné zátěže pro fyzioterapeuty, podpora zdraví, management životního stylu, fyziologické aspekty individuálních a kolektivních sportů, základy výživy a první pomoc), spolu s prof. Hodaněm a dalšími členy katedry rekreologie FTK jsem založil studijní specializaci Podpora zdraví.

Přílohy:
MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic