Centrum sportovní a preventivní medicíny

O nás

Stručně o centru

Naše nemocnice poskytují sportovcům řadu služeb. Z hlediska potřeb sportovců a pohybově aktivních lidí se jedná o služby izolované, nepropojené a neřešící optimálně jejich specifické potřeby. 

Toto jsme se rozhodli změnit!

 Vybudovali jsme centrum, které nabízí jedinečný, komplexní servis v oblasti sportovní a preventivní medicíny.

Vybudovali jsme AGEL Sport Clinic

Nabízí moderní, samostatné prostorové zázemí a přístrojové vybavení umožňující plný, proklientsky orientovaný přístup a servis v oblasti sportovní a preventivní medicíny.

Zaměřuje se na poskytování kvalitních služeb v oblasti sportovní medicíny pro všechny věkové i výkonnostní kategorie sportovců.

Vedle péče o sportovce nabízíme i programy primární a sekundární prevence zaměřené na zdravotní efekt optimalizace životního stylu (redukce hmotnosti, zvýšení úrovně pohybové aktivit, …).

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic