Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Sportovní a preventivní poradenství

Problematika zvyšování sportovní výkonnosti je, stejně jako oblast prevence či terapie zdravotního poškození sportovců, zpravidla interdisciplinární záležitostí. Proto je součástí naší nabídky řada sportovně poradenských služeb realizovaných spolupracujícími odborníky v daném oboru.

Seznam služeb:

Speciální sportovní interpretace a poradenství

V případě zájmu nabízíme možnost konzultovat a diskutovat výsledky diagnostických procedur nad rámec interpretace, která je jejich standardní součástí. Konzultace je realizována s odborníkem na sportovní medicínu a sportovní trénink. Zvlášť doporučena je tato možnost jako závěrečné hodnocení diagnostiky více členů sportovních týmů či řešení významnějších problému v oblasti sportovní výkonnosti či zdraví. [více informací]

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [více informací]

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů směrovaných a) u závodních sportovců k optimalizaci sportovního tréninku a ke zvyšování sportovní výkonnosti, b) u „hobby“ sportovců a zdravých dosud nesportujících osob k optimalizaci sportovního tréninku nebo k předpisu účinného programu pohybové aktivity, c) u nemocných osob s doporučenou pohybovou aktivitou k předpisu bezpečného a účinného programu pohybové aktivity [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic