Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Sportovní a preventivní poradenství

Problematika zvyšování sportovní výkonnosti je, stejně jako oblast prevence či terapie zdravotního poškození sportovců, zpravidla interdisciplinární záležitostí. Proto je součástí naší nabídky řada sportovně poradenských služeb realizovaných spolupracujícími odborníky v daném oboru.

Seznam služeb:

Speciální sportovní interpretace a poradenství

V případě zájmu nabízíme možnost konzultovat a diskutovat výsledky diagnostických procedur nad rámec interpretace, která je jejich standardní součástí. Konzultace je realizována s odborníkem na sportovní medicínu a sportovní trénink. Zvlášť doporučena je tato možnost jako závěrečné hodnocení diagnostiky více členů sportovních týmů či řešení významnějších problému v oblasti sportovní výkonnosti či zdraví. [více informací]

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [více informací]

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů směrovaných a) u závodních sportovců k optimalizaci sportovního tréninku a ke zvyšování sportovní výkonnosti, b) u „hobby“ sportovců a zdravých dosud nesportujících osob k optimalizaci sportovního tréninku nebo k předpisu účinného programu pohybové aktivity, c) u nemocných osob s doporučenou pohybovou aktivitou k předpisu bezpečného a účinného programu pohybové aktivity [více informací]

Konzultace optimální výživy a pitného režimu

Optimalizace výživy a pitného režimu ve vztahu k specifikům sportovního odvětví, fázi sportovní přípravy a dalším proměnným je považována za standardní přístup patřící k problematice zvyšování sportovní výkonnosti. Přes značné množství dostupných informací patří tato oblast stále k často podceňovaným či zanedbávaným složkám, které mohou výrazně ovlivnit výsledný sportovní výkon. [více informací]

Individuální služby osobního kouče

Koučing je na poli sportovních konzultačních a poradenských služeb jedním z nejvýznamnějších fenoménů současnosti. V AGEL Sport Clinic ji koncipujeme jako unikátní konzultační službu, zaměřenou na podporu a doplnění poskytované komplexní péče. Svým charakterem a způsobem využití, přispívá koučing a koučování k naplnění komplexního psychosomatického přístupu – základního předpokladu kvality služeb v oblasti péče o sportovce. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic