Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Preventivní diagnostika bez fyzické zátěže

Dostupná vyšetření je optimální provádět v rámci komplexní diagnostiky, v návaznosti na zátěžové vyšetření. Jejich izolované využití může být prospěšné především na základě indikace lékařem.

Seznam služeb:

Trénink ke zlepšení síly nádechových svalů

Jedná se o moderní metodu k optimalizaci tréninku velmi populární i u vrcholových sportovců Trénink síly nádechových svalů s korekcí držení těla a posílením hlubokého stabilizačního systému vede ke snížení dechové limitace, zlepšení výkonu sportovce a lepší toleranci zátěže Dokáže zvýšit výkonnost dechového aparátu i jeho ventilační schopnosti o 30 – 50 %, oddálit únavu dechového svalstva a urychlit odplavování laktátu I u velmi dobře trénovaných sportovců vede k významnému zvýšení jeho výkonnosti až o 5% Využitelný jak u sportovců, tak u pacientů s řadou plicních onemocnění – astmatiků, CHOPN, u vadného držení těla… [více informací]

Vyšetření nádechových svalů

Orientační vyšetření výkonnosti nádechových (inspiračních) svalů pomocí přístroje POWERbreathe KH2, srovnání s předpokládanou normou pro daný věk a pohlaví [více informací]

Specializované echokardiografické vyšetření (děti od 15 let a dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti. [více informací]

Klidová spirometrie

Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG [více informací]

Diagnostika složení těla s využitím bioimpedanční analýzy

Neinvazivní způsob měření tělesného složení sledující všechny potřebné parametry složení těla jako. např.: procento a hmotnost tělesného tuku, beztuková hmota, procento a hmotnost vody v těle, viscerální tuk (tuk v břišní dutině), segmentální tělesná analýza, atd. [více informací]

Molekulární biologie a genetika

Využití genetiky a molekulární biologie ve sportu se stává stále větším fenoménem. Identifikace genetických dispozic pro určitý sportovní výkon a jejich zohlednění v následném sportovním životě má zásadní vliv především u vrcholových sportovců a děti a mládeže. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic