Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Ladění sportovní formy, prevence přetížení, hledání příčiny výkonnostních problémů (SA HRV)

Vyšetření autonomního vegetativního systému pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) je moderní metodou umožňující hledání správného poměru mezi intenzitou a objemem tréninku a kvalitou regenerace, který je klíčovým problémem sportovního tréninku. Především díky přítomnosti odborníků, kteří se dlouhodobě věnují jak vývoji hardwarového a softwarového řešení umožňujícího realizaci diagnostiky v laboratoři i mimo ni, tak především na aplikaci výsledku tohoto vyšetření do sportovní přípravy nabízíme na našem pracovišti využití metodiky v pro ČR jedinečném rozsahu.

Seznam služeb:

Individuální profil aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Optimalizace tréninku a ladění sportovní formy vychází zpravidla z výsledků longitudinálního (průběžného, dlouhodobého) měření SA HRV. Na základě opakovaných vyšetření, je definován optimální rozsah sledovaných hodnot. Všechna následující měření jsou pak vztahována k tomuto rozsahu a je průběžně doporučováno takové tréninkové zatížení, které bude směřovat vytýčenému cíli. [více informací]

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky. [více informací]

Vyhodnocení samostatně vytvořeného záznamu SA HRV v kontextu individuálního profilu

Využívá se v případě systematické dlouhodobější spolupráce sportovce (sportovců) s centrem. Spolupráce umožní realizovat základní diagnostiku aktivity ANS mimo laboratoř (např. v domácích podmínkách). Výsledky jsou centrem zpracovány a interpretovány. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic