Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Registrační data byla odeslána

Sportovní a preventivní zátěžová vyšetření

Zátěžová preventivní diagnostika – ERGOMETRIE

Preventivní prohlídka lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní zátěžové vyšetření (W 170), EKG. Interpretace výsledků vyšetření lékařem. [více informací]

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – SPIROERGOMETRIE

Sportovní vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem [více informací]

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – SPIROERGOMETRIE + ECHO

Sportovní vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem. Echokardiografické vyšetření srdce, pulsní a kontinuální Doppler s barevným mapováním krevního proudu. [více informací]

Specializované vyšetření pohybového systému s využitím dynamografické plošiny

Dynamografická plošina umožňuje testování explosivní síly dolních končetin a celkové stability. Služba je tak využitelná jak v rámci sportovní diagnostiky, tak v rámci diagnostiky související s terapií pohybového aparátu. [více informací]

Preventivní diagnostika bez fyzické zátěže

Trénink ke zlepšení síly nádechových svalů

Jedná se o moderní metodu k optimalizaci tréninku velmi populární i u vrcholových sportovců Trénink síly nádechových svalů s korekcí držení těla a posílením hlubokého stabilizačního systému vede ke snížení dechové limitace, zlepšení výkonu sportovce a lepší toleranci zátěže Dokáže zvýšit výkonnost dechového aparátu i jeho ventilační schopnosti o 30 – 50 %, oddálit únavu dechového svalstva a urychlit odplavování laktátu I u velmi dobře trénovaných sportovců vede k významnému zvýšení jeho výkonnosti až o 5% Využitelný jak u sportovců, tak u pacientů s řadou plicních onemocnění – astmatiků, CHOPN, u vadného držení těla… [více informací]

Vyšetření nádechových svalů

Orientační vyšetření výkonnosti nádechových (inspiračních) svalů pomocí přístroje POWERbreathe KH2, srovnání s předpokládanou normou pro daný věk a pohlaví [více informací]

Specializované echokardiografické vyšetření (děti od 15 let a dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti. [více informací]

Klidová spirometrie

Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG [více informací]

Diagnostika složení těla s využitím bioimpedanční analýzy

Neinvazivní způsob měření tělesného složení sledující všechny potřebné parametry složení těla jako. např.: procento a hmotnost tělesného tuku, beztuková hmota, procento a hmotnost vody v těle, viscerální tuk (tuk v břišní dutině), segmentální tělesná analýza, atd. [více informací]

Molekulární biologie a genetika

Využití genetiky a molekulární biologie ve sportu se stává stále větším fenoménem. Identifikace genetických dispozic pro určitý sportovní výkon a jejich zohlednění v následném sportovním životě má zásadní vliv především u vrcholových sportovců a děti a mládeže. [více informací]

Rehabilitace

Ladění sportovní formy, prevence přetížení, hledání příčiny výkonnostních problémů (SA HRV)

Individuální profil aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Optimalizace tréninku a ladění sportovní formy vychází zpravidla z výsledků longitudinálního (průběžného, dlouhodobého) měření SA HRV. Na základě opakovaných vyšetření, je definován optimální rozsah sledovaných hodnot. Všechna následující měření jsou pak vztahována k tomuto rozsahu a je průběžně doporučováno takové tréninkové zatížení, které bude směřovat vytýčenému cíli. [více informací]

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky. [více informací]

Vyhodnocení samostatně vytvořeného záznamu SA HRV v kontextu individuálního profilu

Využívá se v případě systematické dlouhodobější spolupráce sportovce (sportovců) s centrem. Spolupráce umožní realizovat základní diagnostiku aktivity ANS mimo laboratoř (např. v domácích podmínkách). Výsledky jsou centrem zpracovány a interpretovány. [více informací]

Fyzioterapeutická péče

Komplexní vyšetření pohybového systému fyzioterapeutem

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [více informací]

Vyšetření fyzioterapeutem dle DNS konceptu

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je fyzioterapeutický koncept podle profesora Pavla Koláře, který vychází ze znalostí pohybové ontogeneze a principů řízení motoriky člověka na úrovni hlubokých mozkových center. [více informací]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [více informací]

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd. [více informací]

Kineziotaping

V rámci odborné konzultace s fyzioterapeutem nabízíme v indikovaných případech službu odborného kineziotapingu. [více informací]

Elektroterapie

Využívá dostupných postupů jako nízkofrekvenční terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy ... [více informací]

Elektroterapie - laser

Terapie laserem je moderní a efektní fyzioterapeutická metoda, využívající buněčné fotoaktivace. Vyzářená energie laserového paprsku je využita ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity cílové tkáně. [více informací]

Bootfitting - 100% individuální tvarování a přizpůsobení anatomických vložek do sportovní i módní obuvi u dospělých i dětí na základě komplexní diagnostiky

Odborné vyšetření = komplexní podologické vyšetření a diagnostika poruch funkce nohy

Podologické poradenství má za úkol řešit obtíže a bolesti chodidel a nohou. Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech (bederní, ovšem i krční páteř) a dalšího návrhu řešení včetně případného BOOTFITTINGU. [více informací]

Bootfitting - tvorba 100% individuálních anatomických vložek

V rámci našich služeb nabízíme sportovní ortopedické vložky SIDAS, které představují to nejlepší ve vývoji a výrobě vložek do obuvi. Svými vlastnostmi, konstrukcí a použitím materiálů řeší Vaši individuální morfologii. Je to ten nejlepší způsob, jak docílit toho, aby chodidla a obuv splynula v jedno a Vy jste byli schopni maximálně využít veškerých konstrukčních vlastností obuvi i vložek. [více informací]

Bootfitting - registrační formulář

[více informací]

Sportovní a preventivní poradenství

Speciální sportovní interpretace a poradenství

V případě zájmu nabízíme možnost konzultovat a diskutovat výsledky diagnostických procedur nad rámec interpretace, která je jejich standardní součástí. Konzultace je realizována s odborníkem na sportovní medicínu a sportovní trénink. Zvlášť doporučena je tato možnost jako závěrečné hodnocení diagnostiky více členů sportovních týmů či řešení významnějších problému v oblasti sportovní výkonnosti či zdraví. [více informací]

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [více informací]

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů

Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů směrovaných a) u závodních sportovců k optimalizaci sportovního tréninku a ke zvyšování sportovní výkonnosti, b) u „hobby“ sportovců a zdravých dosud nesportujících osob k optimalizaci sportovního tréninku nebo k předpisu účinného programu pohybové aktivity, c) u nemocných osob s doporučenou pohybovou aktivitou k předpisu bezpečného a účinného programu pohybové aktivity [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic