Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Fyzioterapeutická péče

Fyzioterapie je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Jedná se o obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických. Sportovní fyzioterapie je specifickou částí moderní fyzioterapie, která vyžaduje zkušenost ze samotného sportovního prostředí, kterou pracovníci jednotky disponují.

POKYNY PRO PACIENTY NA FYZIOTERAPII

Na terapii si s sebou přineste: 

  • ručník,
  • vhodný cvičební/sportovní oděv,
  • čisté ponožky/přezůvky/sportovní obuv dle terapie.

UPOZORNĚNÍ

Konečný počet procedur (délku terapie) určuje lékař při kontrole. V případě, že se 2x nedostavíte na plánovanou proceduru bez předchozí včasné a řádné omluvy, budou Vám další procedury bez náhrady zrušeny. Opakované nevyužití naplánované procedury je považováno za nedodržení navrženého individuálního léčebného postupu dle § 48 odst. 2 písm. d) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Seznam služeb:

Komplexní vyšetření pohybového systému fyzioterapeutem

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [více informací]

Vyšetření fyzioterapeutem dle DNS konceptu

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je fyzioterapeutický koncept podle profesora Pavla Koláře, který vychází ze znalostí pohybové ontogeneze a principů řízení motoriky člověka na úrovni hlubokých mozkových center. [více informací]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [více informací]

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd. [více informací]

Kineziotaping

V rámci odborné konzultace s fyzioterapeutem nabízíme v indikovaných případech službu odborného kineziotapingu. [více informací]

Elektroterapie

Využívá dostupných postupů jako nízkofrekvenční terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy ... [více informací]

Elektroterapie - laser

Terapie laserem je moderní a efektní fyzioterapeutická metoda, využívající buněčné fotoaktivace. Vyzářená energie laserového paprsku je využita ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity cílové tkáně. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic