Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Fyzioterapeutická péče

Fyzioterapie je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Jedná se o obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických. Sportovní fyzioterapie je specifickou částí moderní fyzioterapie, která vyžaduje zkušenost ze samotného sportovního prostředí, kterou pracovníci jednotky disponují.

Seznam služeb:

Komplexní vyšetření pohybového systému fyzioterapeutem

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [více informací]

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd. [více informací]

Elektroterapie

Využívá dostupných postupů jako nízkofrekvenční terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy ... [více informací]

Elektroterapie - laser

Terapie laserem. [více informací]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [více informací]

Taping

V rámci odborné konzultace s fyzioterapeutem nabízíme v indikovaných případech službu odborného tapingu. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic