Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Fyzioterapeutická péče

Fyzioterapie je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví. Jedná se o obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických. Sportovní fyzioterapie je specifickou částí moderní fyzioterapie, která vyžaduje zkušenost ze samotného sportovního prostředí, kterou pracovníci jednotky disponují.

Seznam služeb:

Komplexní vyšetření pohybového systému

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [více informací]

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd. [více informací]

Elektroterapie

Využívá dostupných postupů jako nízkofrekvenční terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy ... [více informací]

Elektroterapie - laser

Terapie laserem. [více informací]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [více informací]

Taping

V rámci odborné konzultace s fyzioterapeutem nabízíme v indikovaných případech službu odborného tapingu. [více informací]

Komplexní vyšetření pohybového systému s využitím dynamografické plošiny

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. Procedura je doplněna o vyšetření využívající dynamografickou plošinu umožňující diagnostiku nervosvalové koordinace, rozložení hmotnosti a rovnováhy na neurofysiologickém podkladě. [více informací]

Specializované vyšetření pohybového systému s využitím dynamografické plošiny

Dynamografická plošina umožňuje testování explosivní síly dolních končetin a celkové stability. Služba je tak využitelná jak v rámci sportovní diagnostiky, tak rámci diagnostiky související s terapií pohybového aparátu. [více informací]

Kinezioterapie s využitím dynamografické plošiny

Dynamografická plošina umožňuje využít několik terapeutických programů založených na zpětnovazebné vizuální odezvě přístroje na prováděný pohybový úkol. [více informací]

Dornova metoda

Dornova metoda se využívá při bolestech zad a bolestech kloubů. Tato metoda se zaměřuje na návrat kloubů a obratlů do původní polohy za aktivní účasti klienta (např. funkční zkrácení dolní končetiny). Jde o bezbolestnou nápravu jemným tlakem, přičemž klient provádí kývavé pohyby horní nebo dolní končetinou. Dojde k uvolnění svalů, díky kterému terapeut ošetří zablokovaná místa. K úlevě dochází často již po prvním ošetření, klient vnímá výrazné snížení bolesti. [více informací]

SM-Systém

SM-Systém se využívá při léčbě výhřezu meziobratlové ploténky, po operaci páteře, při bolestech zad. Je vhodný jako kompenzační cvičení pro pacienty s vadným držením těla, (vhodné i pro profesionální sportovce). Pomáhá zlepšit stabilitu chůze, stabilizuje páteř a také se využívá k léčbě skoliózy. [více informací]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic