Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Poradenství

"Dobrý den. Jsem vrcholový/výkonnostní sportovec.X let se věnuji na vysoké úrovni sportu .... . Před nedávnem jsem začal mít tyto problémy ... (bolesti, křeče, nedostatek energie, zásadní pokles výkonnosti, ....). Už jsem zkusil .... a konzultoval svůj stav s ..... . Mám už v ruce výsledky některých vyšetření, zatím ale nikdo nebyl schopen stanovit příčinu a už vůbec ne navrhnout řešení mých problémů. Dokázali by jste mi pomoci?".

Toto je typický příklad komunikace a popisu problému, se kterými se na nás obrací nemalá část sportovců.

Počátkem řešení této situace v ASC je proto Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Na dohodnutý termín konzultace sebou prosím doneste veškerou zdravotnickou a další dokumentaci, která se vztahuje k Vašemu současnému stavu.

Odborník posoudí výsledky všech dosud provedený procedur a osobně s Vámi probere možné příčiny a projevy aktuálního stavu.

V případě potřeby navrhne a zdůvodní další diagnostický postup a vyšetření, která se podle potřeby a organizačních možností mohou uskutečnit ve zdravotnických zařízeních Středomoravské nemocniční a.s., nebo v jiném zdravotnickém zařízení (v místě bydliště atd.) či přímo v ASC.

Informuje klienta, která vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění, případně jaká je předpokládaná cena u navržených výkonu a procedur, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Po dohodě na dalším postupu objedná a zorganizuje všechny procedury realizované v rámci Středomoravské nemocniční, případně záležitost konzultuje s dalšími zdravotnickými zařízeními.

Stanoví se termín dalšího setkání, na kterém dojde k posouzení, prezentaci a konzultaci výsledků všech nově provedených vyšetření a procedur a k návrhu dalšího postupu řešení problému.    

Cena dle platného ceníku: 700.00 Kč / 30 - 60 min

Cena může být stanovena individuálně dle dohodnutého dalšího postupu.

[Zobrazit všechny služby v sekci "Sportovní a preventivní poradenství"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic