Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Echokardiografická a vegetologická laboratoř

Vyšetření autonomního vegetativního systému pomocí SA HRV

Moderní metoda nabízena na našem pracovišti v jedinečném rozsahu ...

 

Princip diagnostiky pomocí SA HRV

Jestliže není dosaženo rovnováhy mezi tréninkem a následným zotavením a je překročena adaptační kapacita sportovce, dochází k přetížení. Chronické přetěžování organismu sportovce vede k poklesu sportovní výkonnosti, který může být dlouhodobý nebo i trvalý (syndrom přetrénování). 

Jednou z hlavních příčin vzniku přetrénování je porucha funkcí autonomního nervového systému (ANS).

V průběhu tréninkového cyklu dochází relativně často k nárůstu únavy a ke snížení aktuální sportovní výkonnosti, případně přetížení. Je to obvykle považováno za normální výsledek intenzivního tréninkového procesu u velmi intenzivně trénujících sportovců. K úpravě přetížení dojde za poměrně krátkou dobu (do 14 dnů) a je možné využít jeho následného superkompenzačního účinku. Podle současných znalostí je však velmi obtížné rozlišit akutní únavu a sníženou sportovní výkonnost, ke které dojde v důsledku jednotlivého tréninku od stavu přetížení nebo dokonce i od časné fáze přetrénování. Příčinou těchto obtíží je nedostatek diagnostických prostředků a kvalitních výzkumných designů a velká variabilita individuálních reakcí na trénink projevující se v rozdílných výsledcích výzkumných studií.

Důležité je rovněž zjištění, že rychlost zpětného návratu aktivity ANS v průběhu zotavení je u jedinců velmi rozdílná. Měření aktivity ANS tak může být využito při řízení individuálního tréninku a k optimalizaci trvání období ladění sportovní formy.

 

Optimalizace tréninku na základě sledování SA HRV

Optimalizace tréninku vychází zpravidla z výsledků longitudinálního (průběžného, dlouhodobého) měření SA HRV. Na základě opakovaných vyšetření, která se provádějí u sportovce v optimální psychické i fyzické formě, je definován optimální rozsah hodnot. Všechny následující hodnoty jsou vztahovány k tomuto rozsahu a je doporučeno takové tréninkové zatížení, které bude stabilizovat ukazatele stabilizovat.

Tak např. dojde-li na základě tréninku následující den k poklesu pod dolní hranici normálních hodnot, doporučuje se snížit tréninkovou intenzitu a zkvalitnit regeneraci. Jakmile se na základě těchto opatření dostanou hodnoty do výše definovaného rozmezí, je udržována intenzita zatížení a objem tréninku na takové úrovni, aby následující dny byly hodnoty tohoto komplexního ukazatele opět uvnitř tohoto rozmezí. Naopak vzestup ukazatelů nad horní hranici normálního rozmezí je důvodem pro doporučení zvýšení intenzity a objemu tréninku. Jestliže se hodnoty ukazatelů dostanou výrazně pod dolní hranici normálního rozmezí (statisticky přesně definovaná úroveň), je nutno trénink okamžitě přerušit a celý čas věnovat kvalitní regeneraci. Taková výrazná změna obvykle signalizuje poněkud závažnější změnu výkonnosti ANS, která může být spojená s hlubším narušením homeostázy. Příčinou může být fyzické přetížení, které působí samostatně nebo (častěji) je kombinováno jinými zevními stresujícími faktory (např. dosud latentním onemocněním, psychickým stresem, zásadním porušením životosprávy, atd.) .

Cena dle platného ceníku: 650.00 Kč

[Zobrazit všechny služby v sekci "Ladění sportovní formy, prevence přetížení, hledání příčiny výkonnostních problémů (SA HRV)"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic