Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Zátěžová preventivní diagnostika – ERGOMETRIE

Preventivní prohlídka lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní zátěžové vyšetření (W 170), EKG. Interpretace výsledků vyšetření lékařem.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Zátěžová laboratoř

Vyšetření lékařem, eliminace kardiovaskulárního rizika

Komplexní vyšetření internistou. Zaměřujeme se na srdečně cévní aparát a základní vyšetření na vyloučení svalových dysbalancí. Následuje klidové EKG vyšetření. Získané parametry (hmotnost, výška, tlak krve, srdeční rytmus, procento tělesného tuku využíváme při vyhodnocování zátěžových testů). Důležitý je rozbor rodinné a osobní anamnézy. Nezbytné je vyplnění dotazníku, který byl schválen Mezinárodním olympijským výborem a je možné si jej stáhnout v sekci "než se objednáte".

Ergometrie (základní zátěžové vyšetření - W 170)

Základní zátěžový test. Vyšetření, které je prováděno na testovacím ergometru (bicyklu). V průběhu vyšetření sledujeme tepovou frekvenci, krevní tlak a EKG křivku. Vyšetření umožní sledovat změny srdeční činnost zátěži, adaptaci organismu na zátěž, posoudit změny krevního tlaku při statické a dynamické práci.

Interpretace výsledků lékařem

Všechny výsledky a zjištění jsou podrobně interpretovány vyšetřujícím lékařem. V případě potřeby je navržen další invervenční či léčebný postup či povrzení o zdravotním stavu.

Cena dle platného ceníku: 1100.00 Kč / 45 min

[Zobrazit všechny služby v sekci "Sportovní a preventivní zátěžová vyšetření"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic