Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Příprava služeb na základě individuálního jednání pro kluby i jednotlivce .

U sportovců na vrcholové úrovni respektujeme potřebu individuálního přístupu, jak v oblasti výběru využívaných služeb tak jejich organizace. Jsme proto vždy připraveni k individuálnímu jednání a pomoci.

Doporučujeme:

  • Využít možnosti získat komplexní informace o sportovci na jednom místě pomocí vhodné kombinace dostupných specializací a služeb.
  • Vybrat si specifickou, aktuálně potřebnou službu.
  • Kontaktovat vedení centra. Na základě Vašich požadavků a potřeb Vám z výběrem a organizací rádi pomůžeme.

Doporučujeme:

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [podrobné informace službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic