Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Fyzioterapie

V čem Vám můžeme pomoci? 

 • bolesti krční, hrudní, bederní páteře
 • bolesti kloubů (rameno, loket, kyčel, koleno,…),
 • bolesti hlavy
 • poúrazové stavy (urychlení rekonvalescence, prevence komplikací)
 • vadné držení těla
 • stavy před a po vybraných operačních výkonech (artroskopie, plastiky,...)
 • neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, obrny perif. nervů, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna,…)
 • poruchy psychomotorického vývoje dětí kojeneckého věku (centrální koordinační porucha)
 • konzultace, instruktáž pro autoterapii

  

Používané metody a prostředky:

 • manuální  medicína (měkké a mobilizační techniky ošetřující měkké tkáně, svaly, klouby, míčkování)
 • kinezioterapie (léčba pohybem) vycházející z PNF, terapie dle Mojžíšové, …,  
 • bazální programy dle Jarmily Čápové
 • dynamická stabilizace na bázi vývojové kineziologie
 • metoda Vojtovy reflexní lokomoce
 • senzomotorika
 • terapie s využitím pomůcek: overball, velké míče, labilní plochy, pružné tahy (Thera-band), závěs

nabídka pro sportovce a sportovní kluby

 

VYŠETŘENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SPORTOVNÍ ZÁTĚŽ

 • sportovní fyzioterapie

sportovní fyzioterapie je specifickou částí moderní fyzioterapie, která vyžaduje určitou zkušenost v tomto prostředí. Jako dlouholetý vrcholový sportovec mám osobní zkušenosti v tomto oboru

 • vyšetření a konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta
 • péče o mladé sportovce spočívá především ve včasné diagnostice špatných pohybových stereotypů a v jejich korekci vhodným kompenzačním cvičením
 • prevence zranění, urychlení rekonvalescence
 • návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu
Cena dle platného ceníku: 300,00 Kč / 30 min 600,00 Kč / 60
Sleva: 50,00 Kč / 30 min 100,00 Kč / 60
Cena po slevě: 250,00 Kč / 30 min 500,00 Kč / 60

sleva v rámci úvodního provozu

[Zobrazit všechny služby v sekci "Fyzioterapeutická péče "]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic