Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Komplexní vyšetření pohybového systému

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Fyzioterapie

Postup fyzioterapeutické péče v ASC 

  1. Kineziologický rozbor. Vyšetření příčiny obtíží

- anamnéza

- vyš. pohledem, pohmatem

- vyš. pohybových stereotypů

- funkční testing

  1. Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží
  2. Stanovení rehabilitačního plánu

- odstranění příčiny

- navrhnutí frekvence a počtu terapií

- úprava pohybového režimu/životního stylu

  1. Vlastní terapie
  2. Instruktáž pro terapii doma

- pro rychlejší odstranění obtíží

- pro dlouhodobý efekt terapie

Cena dle platného ceníku: 450.00 Kč

[Zobrazit všechny služby v sekci "Fyzioterapeutická péče "]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic