Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Odborné vyšetření = komplexní podologické vyšetření a diagnostika poruch funkce nohy

Podologické poradenství má za úkol řešit obtíže a bolesti chodidel a nohou. Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech (bederní, ovšem i krční páteř) a dalšího návrhu řešení včetně případného BOOTFITTINGU.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Podologie

Základem úspěšné terapie je komplexní vyšetření a přesná diagnostika. Komplexní podologické vyšetření zahrnuje anamnézu, kineziologické vyšetřené nohy a přístrojové vyšetření rozložení a přenosu zatížení ve stoji a při chůzi.

1. Anamnestickým vyšetřením, v podobě dotazníku a rozhovoru s pacientem, zjistíme subjektivní obtíže pacienta, jeho přání i preference a v neposlední řadě získáme představu o jeho dalších onemocněních a potížích, které mohou byť vzdáleně s poruchou funkce nohy souviset.

2. Cílem kineziologického vyšetření nohy je zhodnotit konfiguraci a postavení segmentů nohy, rozsah pohybu v jednotlivých kloubech nohy a stav podélné i příčné klenby, dále pak odhalit rozvíjející se či již rozvinuté deformity, přítomnost otlaků a bolestivých reflexních změn v měkkých tkáních či blokád (způsobených nerovnoměrným zatížení chodidla). Součástí kineziologické vyšetření je také stanovení morfologického a funkčního typu nohy. V neposlední řadě také hodnotíme postavení chodidla ve vztahu k vyšším segmentů lidského těla, kterými jsou např. hlezno, koleno, kyčel, pánev, páteř. 

3. Přístrojové vyšetření nohy provádíme pomocí tlakové plošiny PressCam. Nejprve vyšetříme opěrnou a stabilizační funkci nohy ve stoji, přičemž sledujeme rovnoměrnost rozložení a distribuci zatížení chodidla. Následuje vyšetření dynamické funkce nohy při chůzi, přičemž sledujeme přenos zatížení chodidla při chůzi. Přístrojové vyšetření stoje a chůze představuje klíčovou součást diagnostiky poruch funkce nohy, protože umožňuje odhalit i drobné patologie.

Cena dle platného ceníku: 500,00 Kč

V případě, že je v návaznosti na vyšetření zakoupena individuální vložka je vyšetření ZDARMA.

[Zobrazit všechny služby v sekci "Bootfitting - 100% individuální tvarování a přizpůsobení anatomických vložek do sportovní i módní obuvi u dospělých i dětí na základě komplexní diagnostiky"]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic