Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Optimalizace životního stylu. Nejlepší prevence civilizačních onemocnění.

Doporučujeme:

Zvažte také:

Specializované echokardiografické vyšetření (děti i dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti [podrobné informace o službě]

Služby laboratorní medicíny

Metody klinické biochemie jsou využitelné v oblasti sportovní medicíny ve všech fázích přípravy sportovce. Největší význam získává kompletní monitorování stavu na základě indikace lékařem v situaci, kdy nastanou zdravotní či výkonností problémy. [podrobné informace o službě]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic