Centrum sportovní a preventivní medicíny

Naše služby

Specializované echokardiografické vyšetření (děti od 15 let a dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti.

Funkční jednotka realizující tuto službu: Echokardiografická a vegetologická laboratoř

Echokardiografie je bezpečné a nebolestivé vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Toto vyšetření nám v krátkém čase (20-30 minut) poskytne mnoho cenných informací o vzhledu a funkci jednotlivých srdečních struktur. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti.

Vyšetření je nebolestivé a nevystavuje pacienta žádnému riziku. U sportovců (od rekreační až po vrcholovou úroveň) je důležité v prevenci a odhalení nejčastějších srdečních abnormalit, které mohou vést k náhlému úmrtí pří sportu i v případě, kdy se sportovec cítí subjektivně zcela zdráv. Některá (často závažná) onemocnění srdce probíhají dlouhou dobu bez příznaků či jen s minimálními obtížemi a první projevy přicházejí nečekaně a náhle, mnohdy s tragickými následky.

Echokardiografické vyšetření odhaluje:

  • poruchy srdečního svalu – zvětšení srdečních dutin nebo abnormální ztluštění stěn srdce- velmi často se neprojeví žádnými potížemi, klienti – sportovci jsou schopni vynikajících výkonů, pak náhlá smrt
  • poruchy – defekty přepážek mezi jednotlivými srdečními oddíly – rovněž bez klinických potíží, riziko náhlé smrti
  • chlopenní vady – závažná zúžení a nedomykavosti chlopní – rovněž velmi často bez jakýchkoliv příznaků- riziko náhlé smrti a vzniku infekční endokarditidy
  • systolické funkce levé srdeční komory – zhodnocení kvality pumpy
  • diastolické funkce levé komory – můžeme díky zhodnocení této funkce upozornit až s předstihem několika let na riziko rozvoje poruchy srdce
  • plicní hypertenze – tento parametr nás může upozornit na řadu nemocí srdce i plic a přesně směřovat k dalšímu vyšetření k odhalení poruchy, která by v dalším období byla nebezpečná.

..

Cena dle platného ceníku: 1100.00 Kč

[Zobrazit všechny služby v sekci "Preventivní diagnostika bez fyzické zátěže "]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic