Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Vyšetření klíčových parametrů a funkcí v klidovém stavu

Dostupná vyšetření je optimální provádět v rámci komplexní diagnostiky, v návaznosti na zátěžové vyšetření. Jejich izolované využití může být prospěšné především na základě indikace lékařem. 

Doporučujeme:

Specializované echokardiografické vyšetření (děti i dospělí)

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Cílem vyšetření je především odhalit vrozená či získaná postižení srdce, která mohou omezovat vaši výkonnost, působit různě závažné zdravotní komplikace a v krajním případě být příčinou náhlé smrti [podrobné informace službě]

Diagnostika složení těla s využitím bioimpedanční analýzy

Neinvazivní způsob měření tělesného složení sledující všechny potřebné parametry složení těla jako. např.: procento a hmotnost tělesného tuku, beztuková hmota, procento a hmotnost vody v těle, viscerální tuk (tuk v břišní dutině), segmentální tělesná analýza, atd. [podrobné informace službě]

Klidová spirometrie

Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG [podrobné informace službě]

Služby laboratorní medicíny

Metody klinické biochemie jsou využitelné v oblasti sportovní medicíny ve všech fázích přípravy sportovce. Největší význam získává kompletní monitorování stavu na základě indikace lékařem v situaci, kdy nastanou zdravotní či výkonností problémy. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Zátěžová preventivní diagnostika – ZÁKLAD

* VZHLEDEM K NÍZKÉ VÝPOVĚDNÍ HODNOTĚ VÝSLEDKŮ PRO SPORTOVNÍ PRAXI, PROVÁDÍME TENTO TYP DIAGNOSTIKY POUZE NA ZÁKLADĚ INDIKACE LÉKAŘEM Preventivní prohlídka lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní zátěžové vyšetření (W 170), EKG. Interpretace výsledků vyšetření lékařem. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
email: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic