Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Predikce úrovně pohybových schopností s využitím analýzy genetických dispozic

Molekulárně genetické vyšetření se provádí vždy v návaznosti na další indikovaná klinická či zátěžová vyšetření. Pouze komplexní informace, která je výsledkem doporučených vyšetření umožní poodhalit skutečnou genetickou dispozici. Jejich znalost pak umožní zaměřit se na tréninkové postupy, které povedou k požadovanému růstu výkonnosti a eliminovat ty, které se vzhledem ke genetické dispozici jeví jako méně efektivní. 

Doporučujeme:

Molekulární biologie a genetika

Využití genetiky a molekulární biologie ve sportu se stává stále větším fenoménem. Identifikace genetických dispozic pro určitý sportovní výkon a jejich zohlednění v následném sportovním životě má zásadní vliv především u vrcholových sportovců a děti a mládeže. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Diagnostika složení těla s využitím bioimpedanční analýzy

Neinvazivní způsob měření tělesného složení sledující všechny potřebné parametry složení těla jako. např.: procento a hmotnost tělesného tuku, beztuková hmota, procento a hmotnost vody v těle, viscerální tuk (tuk v břišní dutině), segmentální tělesná analýza, atd. [podrobné informace o službě]

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky. [podrobné informace o službě]

Specializované vyšetření pohybového systému s využitím dynamografické plošiny

Dynamografická plošina umožňuje testování explosivní síly dolních končetin a celkové stability. Služba je tak využitelná jak v rámci sportovní diagnostiky, tak v rámci diagnostiky související s terapií pohybového aparátu. [podrobné informace o službě]

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – SPIROERGOMETRIE

Sportovní vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic