Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Řešení dalších specifických otázek a problémů souvisejících s Vašim tréninkem a sportovním výkonem.

Problematika zvyšování sportovní výkonnosti je, stejně jako oblast prevence či terapie zdravotního poškození sportovců, zpravidla interdisciplinární záležitostí. Proto je součástí nabídky řada sportovně poradenských služeb realizovaných odborníky v daném oboru.

Doporučujeme:

Speciální sportovní interpretace a poradenství

V případě zájmu nabízíme možnost konzultovat a diskutovat výsledky diagnostických procedur nad rámec interpretace, která je jejich standardní součástí. Konzultace je realizována s odborníkem na sportovní medicínu a sportovní trénink. Zvlášť doporučena je tato možnost jako závěrečné hodnocení diagnostiky více členů sportovních týmů či řešení významnějších problému v oblasti sportovní výkonnosti či zdraví. [podrobné informace službě]

Úvodní/vstupní odborná konzultace - posouzení stavu a návrh řešení problémů

Odborné posouzení a návrh řešení komplikovaných výkonnostních problémů či zdravotních stavů sportovců. Stanovení, zabezpečení a organizace dalšího diagnostického a terapeutického postupu. V případě vyloučení zásadních zdravotních problémů či úpravy aktuálního stavu, stanovení dalšího tréninkového postupu. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Molekulární biologie a genetika

Využití genetiky a molekulární biologie ve sportu se stává stále větším fenoménem. Identifikace genetických dispozic pro určitý sportovní výkon a jejich zohlednění v následném sportovním životě má zásadní vliv především u vrcholových sportovců a děti a mládeže. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic