Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Rychlý návrat do tréninkového procesu po zranění. Řešení chronických obtíží pohybového aparátu.

Soustředíme se na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Stylem práce a nabídkou služeb oslovujeme především klienty, kteří hledají profesionální servis maximálně přizpůsobený jejich nárokům na kvalitu a čas. Sportovní fyzioterapie je specifickou částí moderní fyzioterapie, která vyžaduje zkušenost ze samotného sportovního prostředí, kterou pracovníci jednotky disponují.

Doporučujeme:

Komplexní vyšetření pohybového systému fyzioterapeutem

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [podrobné informace službě]

Odborná konzultace s fyzioterapeutem

Konzultace se zaměřením na převažující typ zatížení pohybového aparátu během rekreačního či vrcholového sportu a jeho vliv na obtíže klienta. Návrh kompenzačních aktivit jednostranné zátěže a jejich začlenění do tréninkového procesu. [podrobné informace službě]

Kinezioterapie individuální

K odstranění potíží v oblasti pohybového aparátu využíváme moderních metod a prostředků jako manuální medicíny, kinezioterapie, metody Vojtovy reflexní lokomoce atd. [podrobné informace službě]

Elektroterapie

Využívá dostupných postupů jako nízkofrekvenční terapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy ... [podrobné informace službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic