Centrum sportovní a preventivní medicíny

Nabízíme řešení

Zátěžová diagnostika pro optimalizaci tréninkového zatížení a prevenci poškození zdraví při zátěži

Zátěžová vyšetření bývají považována za rutinní součást „klasické sportovní prohlídky“. V našem pojetí se snažíme o maximální přenos výsledků vyšetření do zkvalitnění a zefektivnění tréninkového procesu. Významným cílem je využití výsledků diagnostických procedur k eliminaci rizika zdravotního poškození při sportu.

Doporučujeme:

Zátěžová preventivní diagnostika – ERGOMETRIE

Preventivní prohlídka lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní zátěžové vyšetření (W 170), EKG. Interpretace výsledků vyšetření lékařem. [podrobné informace službě]

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – SPIROERGOMETRIE

Sportovní vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem [podrobné informace službě]

Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – SPIROERGOMETRIE + ECHO

Sportovní vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, spiroergometrie do maximální zátěže (VO2max), monitorace EKG v zátěži. Interpretace výsledků vyšetření lékařem. Echokardiografické vyšetření srdce, pulsní a kontinuální Doppler s barevným mapováním krevního proudu. [podrobné informace službě]

Zvažte také:

Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Jednotlivé vyšetření aktivity ANS může predikovat nastávající výkonnostní či zdravotní problém, orientačně ukázat celkové ladění autonomního vegetativního systému. Zájemcům může ukázat potenciál systematického využití této metodiky. [podrobné informace o službě]

Individuální profil aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV. Interpretace výsledků.

Optimalizace tréninku a ladění sportovní formy vychází zpravidla z výsledků longitudinálního (průběžného, dlouhodobého) měření SA HRV. Na základě opakovaných vyšetření, je definován optimální rozsah sledovaných hodnot. Všechna následující měření jsou pak vztahována k tomuto rozsahu a je průběžně doporučováno takové tréninkové zatížení, které bude směřovat vytýčenému cíli. [podrobné informace o službě]

Komplexní vyšetření pohybového systému fyzioterapeutem

Vyšetření příčiny obtíží, odebrání anamnézy (vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testing). Vytvoření pracovní hypotézy a sdělení pravděpodobné příčiny bolestí/obtíží. Stanovení rehabilitačního plánu s cílem odstranění příčiny problémů. [podrobné informace o službě]

MUDr. Novák, přednosta kliniky

AGEL SPORT CLINIC
Mathonova 291/1 
796 04 Prostějov
tel.: + 420 601 328 867
e-mail: info@sportclinic.agel.cz


www.facebook.com/AgelSportClinic